A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu HKI K 6-9 năm học 2015-2016

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUY AN
Tr.THCS Nguyễn Thái Bình
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
Áp dụng từ ngày 21 tháng 9 năm 2015
  6A 6B 6C 6D 6E 9A 9B 9C 9D 9E
Thứ hai Tiết 1 Chào cờ Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
Tiết 2 KHXH TC Ngoại ngữ  Âm nhạc GDCD Toán Ngữ văn GDCD Vật lí Lịch Sử Ngữ văn
Thuý  Phụng  Linh  Như  Danh A Vi  Thành Phụng  Ngãi  Tâm  Sang 
Tiết 3 Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ   Toán Sinh học Ngữ văn Mỹ thuật
Dư  Như  Cư  Thuỷ  Lành    Danh A Trúc  Sang  Kim Chi 
Tiết 4 GDCD Ngữ văn   TC Ngoại ngữ  Công nghệ Địa Lí Sinh học Toán Ngoại ngữ Lịch Sử
Như  Vi    Lành  Kim Chi  Thành Phụng  Trúc  Danh A Phụng  Tâm 
Tiết 5 Ngữ văn   Vật lí Ngoại ngữ Mỹ thuật Toán Địa Lí Hóa học GDCD Sinh học
Thuỷ    Ngãi  Lành  Kim Chi  Danh A Thành Phụng  Danh B Như  Trúc 
                       
Thứ ba Tiết 1 Ngữ văn Sinh học Toán Vật lí TC Ngoại ngữ  Hóa học Toán Ngoại ngữ Vật lí Toán
Thuỷ  Diệu  Tú  Ngãi  Lành  Danh B  Danh A Phụng  Tâm  Châu 
Tiết 2   Toán Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Toán Ngữ văn GDCD
  Tú  Cư  Diệu  Lành  Vi  Liến  Danh A Sang  Như 
Tiết 3 TC Ngoại ngữ  Ngữ văn Địa Lí Ngoại ngữ Toán Mỹ thuật Công nghệ Ngữ văn   Vật lí
Phụng  Vi  Trung  Lành  Danh A Kim Chi  Sanh  Liến    Tâm 
Tiết 4 Toán Địa Lí Sinh học Công nghệ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ   Toán Ngữ văn
Tú  Trung  Diệu  Kim Chi  Thuỷ  Danh A Lành    Châu  Sang 
Tiết 5 Công nghệ TC Ngoại ngữ  Mỹ thuật Toán   -x- -x- -x- -x- -x-
Sanh  Phụng  Kim Chi  Tú   
                       
Thứ tư Tiết 1 Âm nhạc Toán Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Vật lí Hóa học Toán Vật lí Sinh học
Linh  Tú  Điệp  Diệu  Lành  Ngãi  Danh B  Danh A Tâm  Trúc 
Tiết 2 KHXH Sinh học Toán Âm nhạc Toán Công nghệ Ngữ văn Vật lí Hóa học Địa Lí
Trung  Diệu  Tú  Linh  Danh A Sanh  Liến  Ngãi  Thanh  Long 
Tiết 3 KHTN Công nghệ TC Ngoại ngữ  TC Ngoại ngữ  Địa Lí Toán Vật lí Ngữ văn Sinh học Toán
Diệu  Linh  Điệp  Lành  Trung  Danh A Ngãi  Liến  Trúc  Châu 
Tiết 4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ Toán Sinh học Ngoại ngữ Toán Hóa học Công nghệ Vật lí
Dư  Điệp  Linh  Tú  Hải  Lành  Danh A Danh B Sanh  Tâm 
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- Sinh học Ngoại ngữ Địa Lí Toán Hóa học
Trúc  Lành  Long  Châu  Thanh 
                       
Thứ năm Tiết 1 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Sinh học Địa Lí
Tú  Điệp  Cư  Kim Chi  Thuỷ  Vi  Danh B  Liến  Trúc  Long 
Tiết 2 Ngữ văn Mỹ thuật Ngoại ngữ Địa Lí GDCD Hóa học Ngữ văn Mỹ thuật Địa Lí Ngoại ngữ
Thuỷ  Bích  Điệp  Trung  Như  Danh B  Liến  Kim Chi  Long  Phụng 
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
                       
Thứ sáu Tiết 1 KHTN Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Toán Lịch Sử Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Hóa học
Diệu  Điệp  Tú  Lành  Danh A Tâm  Ngãi  Liến  Sang  Thanh 
Tiết 2 Toán Vật lí TC Ngoại ngữ  Lịch Sử TC Ngoại ngữ  Toán Ngữ văn Công nghệ Địa Lí Toán
Tú  Ngãi  Điệp  Như  Lành  Danh A Liến  Sanh  Long  Châu 
Tiết 3 Công nghệ Toán Sinh học Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ   Toán Hóa học Ngữ văn
Sanh  Tú  Diệu  Thuỷ  Ngãi  Lành    Danh A Thanh  Sang 
Tiết 4 Ngoại ngữ GDCD Ngoại ngữ Toán Sinh học Vật lí Toán Địa Lí Toán Công nghệ
Dư  Như  Điệp  Tú  Hải  Ngãi  Danh A Long  Châu  Sanh 
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
                       
Thứ bảy Tiết 1 Toán Công nghệ Lịch Sử Ngữ văn Công nghệ Sinh học Địa Lí Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
Tú  Linh  Như  Thuỷ  Kim Chi  Trúc  Thành Phụng  Phụng  Châu  Sang 
Tiết 2 TC Ngoại ngữ  Toán Công nghệ   Lịch Sử Ngữ văn Sinh học Lịch Sử Mỹ thuật  
Phụng  Tú  Linh    Như  Vi  Trúc  Tâm  Kim Chi   
Tiết 3 Mỹ thuật Âm nhạc Toán Mỹ thuật Ngữ văn GDCD Lịch Sử GDCD Ngoại ngữ Toán
Bích  Linh  Tú  Kim Chi  Thuỷ  Thành Phụng  Tâm  Như  Phụng  Châu 
Tiết 4 KHTN Ngữ văn GDCD Toán Âm nhạc Địa Lí Mỹ thuật Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ
Hồng Điệp  Vi  Như  Tú  Linh  Thành Phụng  Kim Chi  Trúc  Sang  Phụng 
Tiết 5 SH.Linh SH.Vi  SH.Như  SH.Chi SH.Thủy SH.Tâm  SH.Phụng SH.Trúc SH.T.Phụng SH.Sang 
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 17 Sep 2015 15:07:55
An Mỹ, ngày 17 tháng 9 năm 2015
P.Hiệu Trưởng

Nguồn:nguyenthaibinh-tuyan.phuyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI BÌNH

Địa chỉ:  Hòa Đa - An Mỹ - Tuy An - Phú Yên
Điện thoại: 0257.3789 188 - Email: ntbinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi VietelStudy